Kwartelstraat 28 8916 BN Leeuwarden Nederland
06 22 80 21 02
info@hoekstrabudgetadvies.nl

Werkgever

Een goed functionerende en gemotiveerde medewerker is goud waard. Het personeel van uw onderneming is de belangrijkste bron van productiviteit. Een medewerker met financiële zorgen of schulden functioneert slechter op zijn werk.Het kan een flinke doorwerking hebben op zijn prestaties op de werkvloer. Dit kunt u merken aan fysieke zaken als een verhoogd ziekteverzuim maar ook bijvoorbeeld de vraag om een voorschot op salaris of een loonbeslag van een schuldeiser. Het is belangrijk om bij het eerste signaal te reageren. Als budgetadviseur kan ik uw werknemer adviseren en coachen om grotere betaalachterstanden te voorkomen en weer grip te krijgen op de financiële situatie. Ik richt me hierbij vooral op het aanleren van budgetvaardigheden zodat men beter omgaat met het beschikbare inkomen. Ik breng hun vaste lasten en inkomen in kaart en bereken wat ze per week netto overhouden voor de andere uitgaven. Het streven is om samen met de werknemer de financiële administratie weer op orde te krijgen en een plan van aanpak te maken. Praktische tips en reële adviezen, daar draait het om.

Ook op het gebied van belastingvoordelen en verzekeringen. "Bijna iedereen heeft recht op een heffingskorting of een toeslag, maar maakt er geen aanspraak op omdat men niet van het bestaan ervan weet. Daardoor lopen mensen honderden euro's op jaarbasis mis. Zonde."

Voor beide partijen levert dit grote voordelen op: De werknemer hoeft niet meer aan te kloppen voor een voorschot en loonbeslagen kunnen worden voorkomen. Het ziekteverzuim zal minder worden. Het vertrouwen tussen werkgever en werknemer wordt hierdoor versterkt.

Nog mooier zou zijn dat we preventief aan de slag kunnen met uw werknemers voordat er echt financiële problemen zijn. Als u bijvoorbeeld bij een eerste loonbeslag ondersteuning kunt bieden levert dat veel voordelen op. De werknemer krijgt rust in zijn hoofd, dankbaar naar de werkgever en dus zeer gemotiveerd en geen/minder loonbeslagen voor de toekomst.

Meer weten? Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Hoekstra budgetadvies doet onder andere zaken met pluzzorg.